Dr Rajčić je specijalista opšte medicine sa preko 30 godina radnog staža.

Od 2004. Je imenovana u primarijusa. Autor je i koautor preko 20 radova prezentovanih na domaćim I međunarodnim konferencijama.

Poslednjih 10 godina uža oblast interesovanja je alternativna, prirodna medicina, sa posebnim aspektom na peptidima koje su u na naše prostore doneli ruski naučnici (Sankt-Peterburški Institut za bioregulaciju i gerontologiju predstavio je seriju savremenih, prirodnih peptidnih bioregulatora). Doktorka je konsultant Peptid –N.

Zakazivanje pregleda

Ordinacija Opšte Medicine, Vojvode Stepe 25, Voždovac, Beograd

facebook