• Adresa:

  VojvodeStepe 25 11000 Beograd

 • Telefon

  (+381) 61-162-6570

 • Fax

  (+381) 11-39-79-882

 • SPECIJALNOST

  SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

 • SERTIFIKOVANI GEŠTALT PSIHOTERAPEUTkontakt@beomed.rs

Dr Olivera M. Ćirković je osnivač i vlasnik ordinacije BeoMed. Ordinacije, koja je kreirana po meri svih članova jedne moderne porodice u cilju ispunjenja i zadovoljenja potreba istih na nivou primarne zdravstvene zaštite.

Ordinaciju i sve njene aktivnosti, od pregleda, preko psihološke podrške, pa do predavanja i trening programa, kreirala sam samo sa jednim ciljem – POSTAVITI I OČUVATI TEMELJE ZDRAVE PORODICE NA SVIM NJENIM POLJIMA I NIVOIMA.

Specijalista pedijatrije, sertifikovani geštalt psihoterapeut, sa duže od 15 godina iskustva na opštoj medicini i terenu, svoje radno iskustvo stekla je profesionalnim angažovanjem u domaćim i međunarodnim ustanovama i organizacijama:

 • Beomed, ordinacija opšte medicine, osnivač i vlasnik (ordinacija je osnovana u oktobru 2012. godine)
 • MAP (Medical Advanced Projects), osnivač i predsednik (april 2010. godine i dalje)
 • KBC Beogradski, Beograd, menadžer za organizaciju i razvoj (avgust 2009. do aprila 2010. godine)
 • Dom Zdravlja Zemun, Beograd, pomoćnik direktora za medicinske poslove (jun 2007.do decembra 2009. godine)
 • Udruženje menadžera primarne zdravstvene zaštite Srbije, predsednik izvršnog odbora
 • UG Otvoreni za susede, Beograd, koordinator medicinsko-edukativnih programa
 • Heslinški komitet za ljudska prava, lekar tima za monitoring zatvora u SCG
 • COTW  (Children of the World – Srbija), savetnik direktora COTW za medicinske programe i odnose sa javnošću.

 • Successful People of Serbia, Oxford Encyclopedia Book, maj 2016.
 • Stipendija Centra za palijativnu negu, Harvard Medical School, USA, april 2010.
 • Stipendija EuroPubHealth, avgust 2009.
 • Netherlands Ministry of Health, novembar 2007.
 • French Chambers of Family Physicians, oktobar 2007.
 • Cleveland International Programs of USA, jul 2007.
 • Italian Academy of Family Physicians, avgust 2006.
 • American Academy of Family Physicians, oktobar 2004.
 • Dutch College of Family Physicians, jun 2004.
 • Institutio nacionale di Ricera per gli Alimenti e la Nutrizione, oktobar 2003.
 • Slovenian Academy of Family Physicians, jun 2003.
 • Open Society Institute, New York, USA, Aug.- Nov. 1998

 • Kontakt osoba za Srbiju i region programa CIF (Council of International Felowship)
 • Od septembra 2016. godine na master programu u oblasti geštalt terapije, Gestalt Training Institute – Malta u saradnji sa školom Dr. Lidije Pecotić (Geštalt sudio Beograd)
 • Aktivno učestvuje u kreiranju programa kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i saradnika www.map.org.rs
 • Kreator mreže za online kontinuiranu medicinsku edukaciju www.edukacije.org
 • Pro bono pruža usluge psihološke podrške članicama udruženja žena obolelih od karcinoma dojke “Budimo zajedno”
 • Kreator i rukovodilac trening programa u oblasti roditeljstva, zdravstva, rukovođenja organizacijama, promocije zdravstvenih ustanova i usluga društvenim mrežama
 • Autor knjige “Tražim lek i nailazim na samu sebe”
 • Autor sajta o psihoterapiji i svakodnevnim problemima običnog čoveka www.psihoterapeut.co.rs

 • “Geštalt terapija kao mera prevencije u pedijatrijskoj praksi”, Žurnal preventivne pedijatrije Srbije, decembar 2016.
 • “Škola za pedijatre o dečijoj astmi”, član tima za edukaciju, maj 2015.
 • “Principles of Pharmacology in Palliative Care”, član tima za edukaciju, januar 2015.
 • “Metode rehabilitacije u palijativnom zbrinjavanju kod pacijenata sa hroničnim bolestima”, član edukativnog tima akreditvanog programa “Kombinacija rehabilitacionih terapija kod pacijenata sa hroničnim bolestima”, program realizovan tokom 2012/13.
 • “Continuous Quality Improvement Activities in Primary Health Care, Serbia Case”, predavanje održano na II konferenciji „Quality in Medicine and Accreditation Programs“ Antalia, Turska, februar 2008.
 • “NGO Local Government, how to deal together”, predavanje održano na 27 th CIF konferenciji, Klivlend, USA, jul 2007.
 • “Differences Between Antimicrobal Drug Patterns in Primary Health Care Center and Nursing Homes”, rad prezentovan na 10 th WONCA Europe Regional Conference, Firenca, Italija, avgust 2006.
 • “Everyday Prescribing of Antibiotics Comparing With Prescribing Other Drugs in Patients Over 65 Years of Age”, rad prezentovan na 17 th WONCA World Conference of Family Doctors, Orlando, Florida, USA, oktobar 2004.
 • “Existing Issues in Everyday Prescribing of Therapy in Patients Over 65 Years Old”, rad prezentovan na 3 rd Congress of the European Union Geriatric Medicine Society, Beč, Austrija, septembar 2004.
 • “Existing Principles in Everyday Use of Antibiotics, Therapy in Patients Over 65 Years Old”, rad prezentovan na 10 th WONCA Europe Regional Conference Amsterdam, Holland, jun 2004.
 • “Experience Based Guide for Identification of Effective Programs for Patients with Diabetes Mellitus”, rad na 9 th European Nutrition Conference, Rim, Italija, oktobar 2003.
 • “Additional Programs in Work with Patients with Diabetes Mellitus”, rad prezentovan na 9 th European Nutrition Conference, Rim, Italija, oktobar 2003.
 • “NGO’s Medical Activities as Support Strength in Developing Family Practice in Serbia”, rad je učestvovao na 9 th Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine, Ljubljana, Slovenija, jun 2003.
 • “Prezentacija rada medicinskih programa NVO Otvoreni za susede”, rad prezentovan na VI kongresu primarne zdravstvene zaštite SCG, Zlatibor, Srbija, maj 2003.
 • “Kvalitativna procena aktivnosti medicinskog programa NVO “Otvoreni za susede” kao podrške postojećim aktivnostima domova zdravlja”, rad prezentovan na III Kongresu lekara opšte medicine domova zdravlja u Srbij, V. Banja, Srbija, sep. #8211;  okt. 2002.
 • “Kontrola zdravlja i medicinsko savetovalište kao jedna od aktivnosti medicinskog programa NVO Otvoreni za susede”, rad prezentovan na III Kongresu lekara opšte medicine domova zdravlja u Srbiji, V. Banja, Srbija, sep.  #8211;  okt. 2002.
 • “Nove inicijative za intra i inter generacijsku saradnju”, izlaganje prezentovan na sastanku eksperata gerijatrije i gerontologije u Srbiji, Beograd, Srbija, septembar 2000.

Zakazivanje pregleda

Ordinacija Opšte Medicine, Vojvode Stepe 25, Voždovac, Beograd

facebook