• Adresa:

    Vojvode Stepe 25, 11000 Beograd

  • Telefon

    ( 381) 11-39-79-882

  • Specijalista neuropsihijatrijekontakt@beomed.rs

Mr sci med dr Slavica Golubović je specijalilsta neuropsihijatrije, stalno angažovana u Ustanovi gerontološki centar Beograd, na mestu neuropsihijatra

Doktorka Slavica je magistar medicinskih nauka, uža naučna oblast i sfera profesionalnog rada joj je neuropsihologija – psihogerijatrija, demencije.
Magistarski rad, koji je odbranila 2002. godine zasnivao se na radu dr Golubović sa pacijentima obolelih od Alchajmerove demencije.

Radno iskustvo sa pacijentima obolelim od Alchajmerove demencije i ostalih tipova demencije sticala je u stacionaru za demenetne osobe, svakodnevno prateći aktivnosti i poremećaje ponašanja dementnih osoba, prateći efekate medikamentozne terapije i neuropsihološke rehabilitacije.

Tokom radnoga veka prošla je niz obuka u okviru kontinuirane edukacije, obuku u neuropsihološkoj laboratoriji Instituta za neurologiju KCS za testiranje i procenu kognitivnih funkcija.
Pohađala je i studije analitičke Jungovske psihoterapije.

Autor je niza naučnih radova i publikacija, kao i programa kontinuirane medicinske edukacije za lekare, medicinske sestre, negovateljice, gerontodomaćice, i dr.

Zakazivanje pregleda

Ordinacija Opšte Medicine, Vojvode Stepe 25, Voždovac, Beograd

facebook