demencija_m.jpg
15/сеп/2015

Pojam demencija opisuje skup simptoma koji mogu uključivati gubitak pamćenja i probleme sa mišljenjem, sa rešavanjem problema ili probleme s govorom.