BLOG

alchajmerova_bolest_prevencija_m.jpg
19/сеп/2015

Alchajmerova bolest predstavlja oboljenje mozga koje dovodi do poremećaja pamćenja, mišljenja i ponašanja. Simptomi se obično postepeno javljaju, pogoršavaju tokom vremena, i u jednom trenutku postaju toliko teški da utiču na izvršavanje svakodnevnih dnevnih aktivnosti (ADL – Activity Daily Living).


beomed futer logo (1)

Pružamo visoko kvalitetnu medicinsku negu zasnovanu na dokazima za vaše dete i sve članove vaše porodice, u malom, ali sigurnom okruženju, od rođenja do odraslog doba.

Najnoviji članci

© 2018 - BeoMed. Sva prava zadržana.