• Pregledi i kontrole lekara
  • Psihoterapija
  • Ordiniranje terapije (injekcije, infuzije)
  • Preventivni rad
  • Saveti o ishrani
  • Specijlni režimi ishrane (kreiranje individualnih režima ishrane, detoksikacija na bazi biljaka, niskoproteinske dijete, intolerancija, Protekal)

rad u ordinaciji

U cilju što bolje i adekvatnije usluge posebnu pažnju posvećujemo porodicama koje su nas odabrale za ordinirajuće lekare. [¹]

Na prvom pregledu, pri formiranju zdravstvenog kartona svakog člana porodice, detaljno se prikupljaju sve informacije (lična anamneza, porodična anamneza, socijalni status, navike pacijenata, lična i porodična istorija bolesti, itd.).
Prvi pregled traje 90 minuta ukoliko se radi o zdravoj osobi.

Napomena

U skladu sa najnovijim trendovima porodične medicine u svetu koje je doktorka Ćirković godinama unazad imala iskustva da upozna i praktikuje, kao stipendista mnogih asocijacija porodične medicine zemalja Evropske Unije i SAD (Komora lekara porodične medicine Francuske, Komora lekara porodične medicine Holandije, Komora lekara porodične medicine Danske, Asocijacija lekara prodične medicine Italije, Asocijacija lekara porodične medicine SAD-a, Udruženja lekara porodične medicine Slovenije)


Ordinirajući lekar dr Olivera M. Ćirković, spec. pedijatrije, geštalt psihoterapeut, dr Vladan Pijevac, specijalista opšte medicine