Nova grupa je u formiranju.
Minimalan broj učesnika je 7.
Grupe se održavaju jednom nedeljno, u trajanju od 2h.

Svi zainteresovani članovi porodice obolelih od Alchajmera treba da pošalju pismo zainteresovanosti na email kontakt@beomed.rs do 10.10.2016. godine nakon čega će biti kontaktirani radi daljih dogovora i uputstava.