pedijatrija

Pregledi dece i omladine u ordinaciji i na terenu, preventivni rad sa decom i omladinom, vakcinacija dece u ordinaciji i na terenu, razvojno savetovalište, savetovalište za roditelje dece obolele od hroničnih bolesti, itd.

Radi što adekvatnijeg praćenja razvoja dece od najranijeg uzrasta do prelaska u kategoriju odraslih formira se dnevnik zdravlja, rasta i razvoja dece, kao i preležanih zaraznih i nezaraznih oboljenja, koji deca dobijaju sa prelaskom u kategoriju odraslih, a po potrebi i ranije (npr. u slučaju odlaska u inostranstvo, i sl.).

 

Vrste psihološke podrške za decu i omladinu:

 • Grupna i individualna psihoterapija
 • Podrška pacijentima sa teškom hroničnim bolestima i članovima njihovih porodica
 • Psihološka i/ili neuropsihološka procena pacijenta
 • Rešavanje svih razvojnih problema (strahovi, poremećaj navika, problemi u ponašanju, noćno mokrenje, opstipacije, histerije, navikavanje na vrtić, školu, itd.)
 • Problemi u ponašanju nastali posle traumatskih doživljaja (razvod roditelja, bolest i smrt bliskih članova porodice, rođenje mlađeg deteta)
 • Praćenje psihološkog razvoja dece
 • Testiranja inteligencije
 • Određivanje gotovosti za polazak u školu
 • Sistematski psihološki pregledi dece u uzrastnoj dobi od 3, 4, 5, 6 godina
 • Savetovanje roditelja
 • Socijalni strahovi dece i odraslih
 • Strahovi i fobije odraslih
 • Panični napadi

Ordinirajući lekar dr Olivera M. Ćirković, spec. pedijatrije, geštalt psihoterapeut, dipl. psiholog Violeta Zoraja