pedijatrija

Pregledi dece i omladine u ordinaciji i na terenu, preventivni rad sa decom i omladinom, vakcinacija dece u ordinaciji i na terenu, razvojno savetovalište, savetovalište za roditelje dece obolele od hroničnih bolesti, itd.

Radi što adekvatnijeg praćenja razvoja dece od najranijeg uzrasta do prelaska u kategoriju odraslih formira se dnevnik zdravlja, rasta i razvoja dece, kao i preležanih zaraznih i nezaraznih oboljenja, koji deca dobijaju sa prelaskom u kategoriju odraslih, a po potrebi i ranije (npr. u slučaju odlaska u inostranstvo, i sl.).

 

Vrste psihološke podrške za decu i omladinu:

[list type=“icons“ icon=“fa-circle-o“]
[list_item]Grupna i individualna psihoterapija[/list_item]
[list_item]Podrška pacijentima sa teškom hroničnim bolestima i članovima njihovih porodica[/list_item]
[list_item]Psihološka i/ili neuropsihološka procena pacijenta[/list_item]
[list_item]Rešavanje svih razvojnih problema (strahovi, poremećaj navika, problemi u ponašanju, noćno mokrenje, opstipacije, histerije, navikavanje na vrtić, školu, itd.)[/list_item]
[list_item]Problemi u ponašanju nastali posle traumatskih doživljaja (razvod roditelja, bolest i smrt bliskih članova porodice, rođenje mlađeg deteta)[/list_item]
[list_item]Praćenje psihološkog razvoja dece[/list_item]
[list_item]Testiranja inteligencije[/list_item]
[list_item]Određivanje gotovosti za polazak u školu[/list_item]
[list_item]Sistematski psihološki pregledi dece u uzrastnoj dobi od 3, 4, 5, 6 godina[/list_item]
[list_item]Savetovanje roditelja[/list_item]
[list_item]Socijalni strahovi dece i odraslih[/list_item]
[list_item]Strahovi i fobije odraslih[/list_item]
[list_item]Panični napadi[/list_item]
[/list]

Ordinirajući lekar dr Olivera M. Ćirković, spec. pedijatrije, geštalt psihoterapeut, dipl. psiholog Violeta Zoraja

beomed futer logo (1)

Pružamo visoko kvalitetnu medicinsku negu zasnovanu na dokazima za vaše dete i sve članove vaše porodice, u malom, ali sigurnom okruženju, od rođenja do odraslog doba.

Najnoviji članci

© 2018 - BeoMed. Sva prava zadržana.