Usluge Beomed Ambulante


Ambulanta BEOMED je ordinacija opšte medicine. Nalazi se na Autokomandi, ul. Vojvode Stepe 25.
U organizovanju BEOMED-a osnovni cilj je bio formirati modernu ordinaciju primarne zdravstvene zaštite koja će predstavljati sigurnost za sve članove porodice starije od 18 godina i koja će odgovoriti svim zahtevima svojih pacijenata i tempu modernog života današnjice.
Beomed svojim pacijentima pruža usluge kako u ordinaciji tako i u njihovim domovima.

Neke od usluga Beomeda su:

 • Pregledi odraslih radi lečenja,
 • Sistematski pregledi,
 • Sprovođenje imunizacije/vakcinacije (u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima),
 • Medikacija/lokalna injekcija/aplikacija leka,
 • Individualni zdravstveno – vaspitni rad,
 • zdravstvena nega bolesnika u stanu/kući, itd.

Posete tima Beomed-a (ordinirajući lekar i medicinska sestra) u stanu ili kući mogu ostvariti pacijenti Beomed-a u cilju:

 • Kompletne zdravstvene nege pacijenta (kao i u samoj ambulanti) u svrhu poboljšanja njegovog opšteg psiho – fizičkog zdravstvenog stanja i sprečavanja njegovog pogoršanja
 • Sprovođenje zdravstvene nege uključuje i edukaciju pacijenta kao i članova porodice o sprovođenju terapijskih postupaka u cilju zdravstvene njege.

Pravo na posete tima Beomed-a (ordinirajući lekar i medicinska sestra) u stanu ili kući imaju pacijenti Beomeda koji nisu u mogućnosti da dođu u ambulantu zbog:

 • Nepokretnosti ili teške pokretnosti (pacijentima je za kretanje potrebna pomoć druge osobe ili koriste pomagala za kretanje)
 • hronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije, uz uslov da ordinirajući lekar Beomed-a istovremeno sprovodi lečenje u kući zbog:
  - prolaznih ili trajnih zdravstvenih stanja kod kojih nije moguće samozbrinjavanje
  - nakon složenijih operativnih zahvata koji zahtevaju previjanje i negu rane, toaletu stome, prevenciju i tretman dekubita, kateterizaciju bešike i promenu katetera,
  - kod pacijenata Beomed-a u terminalnoj fazi bolesti.

Kontakt podaci

Adresa:

Vojvode Stepe 25
11000 Beograd
Srbija

 • Telefon

  (+381) 11-39-79-882

 • Mobilni

  (+381) 61-162-6570

 • Email

  kontakt@beomed.rs

Naša misija

Osnovna misija

 • Da lečimo
 • Da podržimo
 • Da edukujemo i da se edukujemo

Ostvarivanjem neposrednog kontakta sa pacijentima, u stanju smo da ih bolje razumemo i da iskusimo njihove potrebe, da shvatimo probleme sa kojima se susreću i da razvijamo inovativne metode koje će odgovarati njihovim potrebama.

Pošaljite poruku