U cilju što kvalitetnijeg pružanja usluga i  pomoći našim pacijentima da u što kraćem vremenskom periodu odrade sve neophodne analize i na jednom mestu, ambulanta BEOMED je potpisala protokol o saradnji sa Zavodom za laboratorijsku dijagnostiku  BioMedica.

BioMedica je akreditovana zdravstvena ustanova od agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

beomedica akreditacijaagencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova

Sve laboratorijske analize (biohemija, imunohemija, molekularna dijagnostika, mikrobiologija, citologija i patohistologija, kao i priprema pacijenata pre ispitivanja) pacijenti BEOMED-a mogu uraditi u ordinaciji ili u svom stanu (na teren izlazi ekipa za uzimanje uzoraka za laboratorijsku analizu). Takodje, sve analize tj. rezultate istih pacijenti mogu dobiti i putem email-a (ne moraju preuzimati lično).

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Postovi po kategorijama

facebook