Geštalt terapija u pedijatriji ima brojne rezultate, o čemu je Dr Olivera M. Ćirković pisala u prvom broju časopisa Preventivna pedijatrija.

 

Pod nazivom “Geštalt terapija kao mera prevencije u svakodnevnom radu u pedijatrijskoj praksi“, doktorka ambulante Beomed je sabrala iskustva i rezultate svoga rada u ordinaciji. Ovim tekstom doktorka je pokušala da približi metode rada i kombinovanog pristupa u radu sa decom obolelom od astme, ekcema, alergija, i sl. i njihovim roditeljima.

Cilj rada je bio da, u skladu sa dostizanjem što sveobuhvatnijeg pristupa zdravstvenom zbrinjavanju u pedijatrijskoj praksi, primeni geštalt terapije i na taj način podrže mere prevencije koje bi umanjile broj asmatičnih napada, manifestacija ekcema, povraćanja ili proliva (kao najčešćih simptoma u pedijatrijskoj ordinaciji). Zajedno sa decom i roditeljima doktorka je istraživala  nijanse u odnosima koje kreiraju i moguće uzroke koji podsvesno podržavaju disbalansa u zdravlju dece.

geštalt-terapija-u-pedijatriji-v

 

Ovde možete pročitati ceo tekst.

Attachment