NAŠ TIMSpec. pedijatrije, master geštalt psihoterapije

Dr Olivera M. Ćirković


Dr Olivera M. Ćirković je osnivač i vlasnik ordinacije BeoMed. Ordinacije, koja je kreirana po meri svih članova jedne moderne porodice u cilju ispunjenja i zadovoljenja potreba istih na nivou primarne zdravstvene zaštite.
Specijalista dermatovenerologije

Biljana Janković Bubnjević


Medicinski fakultet završila je u Beogradu, gde je i specijalizirala na Klinici za kožne i polne bolesti VMA. Radno je angažovana u Gradskom zavodu za kožne i venerične bolesti Beograd.
Psiholog

Violeta Zoraja, dipl. psiholog, psihoterapeut


Diplomirani psiholog, akreditovani psihološki savetnik i psihoterapeut. Završila je Filozofski fakultet u Beogradu, smer psihologija.
Od 1996. godine radi u Domu zdravlja u okviru Razvojnog savetovališta, na poslovima procene, praćenja i stimulacije psihofizičkog razvoja dece.

Spec. anesteziologije i terapije bola

Prof. dr Nebojša Nick Knežević MD, PhD


Prof. dr Knežević  živi i radi u USA gde je redovni je profesor u Čikagu, USA (University of Illinois).  Medicinski fakultet završio je u Beogradu. Nakon završenog fakulteta svoje usavršavanje započeo je sa magistarskim iz oblasti kliničke farmakologije, koju je završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, da bi 2010. godine specijalizaciju iz oblasti anesteziologije i menadžmenta bola završio u Čikagu, University of Illinois.
Specijalilsta neuropsihijatrije

Mr sci med dr Slavica Golubović


Mr sci med dr Slavica Golubović je specijalilsta neuropsihijatrije, stalno angažovana u Ustanovi gerontološki centar Beograd, na mestu neuropsihijatra
Spec. opšte medicine

Prim. dr Nina Gagić Rajčić


Dr Rajčić je specijalista opšte medicine sa preko 30 godina radnog staža.
Od 2004. Je imenovana u primarijusa. Autor je i koautor preko 20 radova prezentovanih na domaćim I međunarodnim konferencijama.beomed futer logo (1)

Pružamo visoko kvalitetnu medicinsku negu zasnovanu na dokazima za vaše dete i sve članove vaše porodice, u malom, ali sigurnom okruženju, od rođenja do odraslog doba.

Najnoviji članci

© 2018 - BeoMed. Sva prava zadržana.