• Pregledi i kontrole lekara
 • Ordiniranje terapije (injekcije, infuzije)
 • 24h dežurstvo medicinskih sestara i negovateljica
 • Kupanje polupokretnih i nepokretnih pacijenata
 • Psihološka podrška pacijenata

kucne posete

U cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene nege koju tim profesionalaca BEOMED-a pruža svojim pacijentima od januara 2013. godine uveli smo i novu uslugu kompletne kućne nege pacijenata. Tako sada u okviru kućnih poseta koje pružamo našim pacijentima postoji:

 • Doktori dostupni u svakom trenutku
 • Dežurstva medicinskih sestara 24h
 • Medicinske sestre sa iskustvom u nezi (gerijatrijskih pacijenata i pacijenata sa teškim hroničnim bolestima), previjanju i aplikaciji lekova, prevenciji i tretmanu dekubita, obradi rane, toaleta stome, promeni katetera
 • Sve vrste laboratorijskih analiza i u stanu kući pacijenta
 • Gerontodomaćice na zahtev
 • .
Poslovi gerontodomaćice podrazumevaju poslove pomoći u kući (odlazak u nabavku, po recepte i upute u dom zdravlja, boravak sa pacijentom, čuvanje pacijenta, i sl.).

Pravo na posete tima BEOMED-a u stanu ili kući imaju pacijenti BEOMED-a koji nisu u mogućnosti da dođu u ambulantu zbog:

 • nepokretnosti ili teške pokretnosti (pacijentima je za kretanje potrebna pomoć druge osobe ili koriste pomagala za kretanje)
 • hronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije, sprovodi se lečenje u kući zbog: prolaznih ili trajnih zdravstvenih stanja kod kojih nije moguće samozbrinjavanje nakon složenijih operativnih zahvata koji zahtevaju previjanje i negu rane, toaletu stome, prevenciju i tretman dekubita, kateterizaciju bešike i promenu katetera, i sl. kod pacijenata BEOMED-a u terminalnoj fazi bolesti.

Poseban akcenat BEOMED stavlja na palijativno zbrinjavanje pacijenata (Po definiciji Svetske zdravstvene organizacije palijativno zbrinjavanje je pristup koji poboljšava kvalitet života obolelih i njihovih porodica, suočavajući se sa problemom/a koji prate bolesti koje direktno ugrožavaju život pacijenta kroz sprečavanje i ublažavanje patnji putem rane identifikacije i besprekorne procene i lečenja bola i drugih problema: fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih) i zdravstvenu negu u kući/stanu pacijenta.

Napomena

Tokom četvoromesečnog trening programa na Case Western Reserve University, Ohajo, USA na odeljenju za edukaciju lidera u oblasto gerijatrije dr Ćirković je ne samo stekla iskustvo, već i postojeće programe prilagodila uslovima života i rada u našoj domovini i implementirala u programe kućne nege, nege starih i bolesnih, a posebno u programe palijativnog zbrinjavanja.