[column size=“1/3″]

[list type=“icons“ icon=“fa-circle“]
[list_item]Pregledi i kontrole lekara[/list_item]
[list_item]Ordiniranje terapije (injekcije, infuzije)[/list_item]
[list_item]24h dežurstvo medicinskih sestara i negovateljica[/list_item]
[list_item]Kupanje polupokretnih i nepokretnih pacijenata[/list_item]
[list_item]Psihološka podrška pacijenata [/list_item]
[/list]

kucne posete[/column]

[column size=“2/3″]

U cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene nege koju tim profesionalaca BEOMED-a pruža svojim pacijentima od januara 2013. godine uveli smo i novu uslugu kompletne kućne nege pacijenata. Tako sada u okviru kućnih poseta koje pružamo našim pacijentima postoji:

[accordion]
[accordion_item title=“Usluga kućne nege“ icon=“fa-home“ accordion=“accordion“]
[list type=“icons“ icon=“fa-circle-o“]
[list_item]Doktori dostupni u svakom trenutku[/list_item]
[list_item]Dežurstva medicinskih sestara 24h[/list_item]
[list_item]Medicinske sestre sa iskustvom u nezi (gerijatrijskih pacijenata i pacijenata sa teškim hroničnim bolestima), previjanju i aplikaciji lekova, prevenciji i tretmanu dekubita, obradi rane, toaleta stome, promeni katetera[/list_item]
[list_item]Sve vrste laboratorijskih analiza i u stanu & kući pacijenta [/list_item]
[list_item]Gerontodomaćice na zahtev[/list_item].
[/list]
Poslovi gerontodomaćice podrazumevaju poslove pomoći u kući (odlazak u nabavku, po recepte i upute u dom zdravlja, boravak sa pacijentom, čuvanje pacijenta, i sl.).
[/accordion_item]
[accordion_item title=“Ko ima pravo na kućnu negu?“ icon=“fa-info“ accordion=“accordion“]

Pravo na posete tima BEOMED-a u stanu ili kući imaju pacijenti BEOMED-a koji nisu u mogućnosti da dođu u ambulantu zbog:

[list type=“icons“ icon=“fa-circle-o“]
[list_item]nepokretnosti ili teške pokretnosti (pacijentima je za kretanje potrebna pomoć druge osobe ili koriste pomagala za kretanje)[/list_item]
[list_item]hronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije, sprovodi se lečenje u kući zbog:

prolaznih ili trajnih zdravstvenih stanja kod kojih nije moguće samozbrinjavanje
nakon složenijih operativnih zahvata koji zahtevaju previjanje i negu rane, toaletu stome, prevenciju i tretman dekubita, kateterizaciju bešike i promenu katetera, i sl.
kod pacijenata BEOMED-a u terminalnoj fazi bolesti.[/list_item]
[/list]
[/accordion_item]
[/accordion]

Poseban akcenat BEOMED stavlja na palijativno zbrinjavanje pacijenata (Po definiciji Svetske zdravstvene organizacije palijativno zbrinjavanje je pristup koji poboljšava kvalitet života obolelih i njihovih porodica, suočavajući se sa problemom/a koji prate bolesti koje direktno ugrožavaju život pacijenta kroz sprečavanje i ublažavanje patnji putem rane identifikacije i besprekorne procene i lečenja bola i drugih problema: fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih) i zdravstvenu negu u kući/stanu pacijenta.

[message_box type=“info/warning“ align=“left“ icon=“fa-check-circle“ close=“yes“ color=“#COLOR_CODE“ background=“#COLOR_CODE“ border_color=“#COLOR_CODE“ box_shadow_color=“#COLOR_CODE“ title=“Napomena“]

Tokom četvoromesečnog trening programa na Case Western Reserve University, Ohajo, USA na odeljenju za edukaciju lidera u oblasto gerijatrije dr Ćirković je ne samo stekla iskustvo, već i postojeće programe prilagodila uslovima života i rada u našoj domovini i implementirala u programe kućne nege, nege starih i bolesnih, a posebno u programe palijativnog zbrinjavanja.

[/message_box]
[/column]

beomed futer logo (1)

Pružamo visoko kvalitetnu medicinsku negu zasnovanu na dokazima za vaše dete i sve članove vaše porodice, u malom, ali sigurnom okruženju, od rođenja do odraslog doba.

Najnoviji članci

© 2018 - BeoMed. Sva prava zadržana.