Nakon višegodišnjeg iskustva doktorke Ćirković, kao pedijatra i geštalt psihoterapeuta, publikovanih radova u oblasti preventivne pedijatrije i uspešnog rada sa decom i roditeljima, na zahtev roditelja kreiran je ovaj trening program.

Roditelj No 1 je program namenjen roditeljima različitih uzrasnih grupa dece (od jaslenog uzrasta, do dece sa strahovima, agresivne dece, preko dece koja imaju problema u komunikaciji i adaptaciji, dece sa određenim zdravstvenim tegobama, do dece sa adolescentskim krizama).

Osnovni cilj radionica je da se kontakt kao osnova svakog zdravog odrastanja popravi i poboljša na obostrano zadovoljstvo i dece i roditelja, kao i njihovu dobrobit. Cilj je da roditelji steknu uvid u sheme po kojima se (najčešće i transgeneracijski, što se u sistemskim konstelacijama bez greške može uvideti) ponašaju, žive i rade. Cilj je da uvide koji je njihov deo u postojećim problemima sa detetom i da rade na tome.

Radionice se izvode dva puta mesečno, vikendom od 10h do 14h. U skladu sa temama radionice će podržati i profesionalci kojima su pojedine teme uža specijalnost (društvene mreže, psiholog razvojnog savetovališta, itd.).

Ovogodišnji ciklus počinje 01. i 02. oktobra 2016. godine. Svi zainteresovani roditelji i staratelji treba da pošalju pismo zainteresovanosti, sa osnovnim podacima o uzrastu deteta na email kontakt@beomed.rs do 27.09.2016. godine nakon čega će biti kontaktirani radi daljih dogovora i uputstava.