Mr. sci. med dr Slavica Golubović, specijalilsta neuropsihijatrije

Doktorka Slavica Golubović je magistar medicinskih nauka, uža naučna oblast i sfera profesionalnog rada joj je neuropsihologija – psihogerijatrija, demencije.
Magistarski rad, koji je odbranila 2002. godine zasnivao se na radu dr Golubović sa pacijentima obolelih od Alchajmerove demencije.

Radno iskustvo sa pacijentima obolelim od Alchajmerove demencije i ostalih tipova demencije sticala je u stacionaru za demenetne osobe, svakodnevno prateći aktivnosti i poremećaje ponašanja dementnih osoba, prateći efekate medikamentozne terapije i neuropsihološke rehabilitacije.

Tokom radnoga veka prošla je niz obuka u okviru kontinuirane edukacije, obuku u neuropsihološkoj laboratoriji Instituta za neurologiju KCS za testiranje i procenu kognitivnih funkcija.

Doktorka je i psihoterapeut. Pohađala je i studije analitičke Jungovske psihoterapije.

Autor je niza naučnih radova i publikacija, kao i programa kontinuirane medicinske edukacije za lekare, medicinske sestre, negovateljice, gerontodomaćice, i dr.

beomed futer logo (1)

Pružamo visoko kvalitetnu medicinsku negu zasnovanu na dokazima za vaše dete i sve članove vaše porodice, u malom, ali sigurnom okruženju, od rođenja do odraslog doba.

Najnoviji članci

© 2018 - BeoMed. Sva prava zadržana.