Ciljevi i odgovornosti rehabilitacije u palijativnom zbrinjavanju

Cilj rehabilitacije je da poboljša kvalitet života pacijenta tako da oni mogu udobno i produktivno da provedu ostatak života. Od rehabilitacije se očekuje da pomogne funkcionisanje pacijenata kako bi bili što je moguće manje zavisni od drugih.

Rehabilitacija

Rehabilitacija je odgovornost svih nivoa zdravstvene zaštite, ali sam tretman tj. tretmani, metode i vremenski period tretiranja zavise od svakog pacijenta individualno (neki pacijenti moraju dobijati tretmane od zdravstvenih profesionalaca kao što su fizioterapeuti i drugi profesionalni terapeuti duži vremenski period od drugih pacijenata, neki moraju koristiti i više intenzivnih perioda rehabilitacije, nakon dužeg boravka u bolnici na primer, itd.).
Kao krajnji cilj rehabilitacija u palijativnom zbrinjavanju treba da obezbedi pacijentima sa hroničnim oboljenjima osećaj kontrole nad sopstvenim životom.

[

Šta fizioterapija treba da ponudi ovim pacijentima?


 • Promoviše udobnost
 • Uticaj na kontrolu sopstvenog bola
 • Optimizuje mobilnost i spreči slabost mišića
 • Održava optimalno funkcionisanje respiratornog i cirkulatornog sistema
 • Optimizuje nezavisnost pacijenata.

 

Fizioterapeuti se u palijativnom zbrinjavanju usredsređuju na podršku pacijentu i lečenje tj. poboljšanje pacijentovog psihofizičkog stanja, bez obzira na prognoze pacijenta.

fizioterapeutKategorije oboljenja koje palijativno zbrinjavanje i rehabilitacija u palijativnom zbrinjavanju obuhvataju:

 • maligniteti
 • hronične srčane bolesti
 • hronične obstruktivne bolesti pluća
 • hronične bolesti bubrega
 • Alzheimer
 • HIV/AIDS
 • reumatska oboljenja, itd.

Zbrinjavanje hroničnih bolesnika u Ambulanti Beomed

Ambulanta BEOMED, radi što adekvatnijeg zbrinjavanja svojih pacijenata koji trpe hroničan bol ili imaju neko hronično oboljenje koje zahteva stalni nadzor i stalnu ili povremenu rehabilitaciju obezbedila je poslovnu saradnju sa proverenim i priznatim profesionalcima ove oblasti.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Postovi po kategorijama

facebook