Znate li šta je porodični lekar i zašto bi svako trebalo da odabere lekara za svoju porodicu?

 

Šta je to porodični lekar?

  • Lekar koji svoje usluge pruža na primarnom nivou zdravstvene zaštite, svakome članu Vaše porodice u svakoj fazi života. Porodično lekar rešava fizičke, emocionalne, mentalne i socijalne potrebe dece, adolescenata, odraslih i seniora
  • Porodični lekar razume kako porodična dinamika može uticati na zdravlje svakog člana i opšte blagostanje

 

Zašto da imam svog porodičnog lekara?

 

Posvećen Vama. Učtiv. Dostupan. Fleksibilan. Pristupačan. S pogledom u budućnost.

 

  • Najbolji rezultati za naše pacijente mogu se postići samo kada se stvarno upoznamo.
  • Proces upoznavanja počinje sa našim prvim kontaktom i svakim sledećim susretom ili pozivom se produbljuje, gradeći tako dugoročne, čvrste odnose
  • Pacijent zauzima centralno mesto našega tima
  • Pružamo usluge zdravstvene zaštite bez obzira na teritoriju Beograda u kojoj naši pacijenti žive
  • Pružamo isti visok kvalitet nege u ordinaciji i u kućnoj poseti za sve, bez obzira na uzrast, rasu, pol, etničku pripadnost, veroispovest, invaliditet, seksualno opredeljenje, jezik, vrstu bolesti

Attachment