Male boginje

29 јануара, 2015 by BEOMED0
male_boginje_m.jpg

Morbili su u narodu poznati i kao , šarulje, male boginje, mrase,  ospice. Predstavljaju akutno infektivno virusno oboljenje, koje je veoma kontagiozno, a pripada grupi osipnih groznica. Odlikuje se izraženim kataralnim (upalnim) znacima i makulopapuloznom ospom.

Obolevaju uglavnom najmlađa deca. U našoj zemlji zakonom je regulisana vakcinacija protiv ove bolesti kao obavezna. Još 1961. godine Dr Milovanović je prvi u našoj zemlji izradio živu atenuiranu vakcinu koju je nazvao Beograd. Ovom vakcinom je izvršena masivna vakcinacija uporedo sa vakcinacijom inostranih autora i dobijeni su vrlo dobri rezultati.

Izazivač malih boginja je virus koji u spoljnoj sredini nije mnogo otporan, ukoliko nije zaštićen u proteinskoj materiji. Ubijaju ga ultravioletni, pa i sunčevi zraci.

Male boginje spadaju u kapljične infekcije (virusi se nalaze u rinofaringealnom sekretu i suzama). Najčešće obolevaju predškolska, pa školska deca. Odojčad do 6 meseci obolevaju izuzetno retko, jer ih štiti transplacentarni imunitet. U starijim mesecima života bebe češće obolevaju. Odrasle osobe retko obolevaju, jer su stekle imunitet vakcinacijom u detinjstvu. Bolesnik je isključivo izvor infekcije (počevši od kraja inkubacije, pa sve dok ospa ne izbledi). Inkubacija traje 10-12 dana. Poslednjih dana inkubacije pacijent je zarazan.

Morbili traju prosečno 15-20 dana. Oboljenje ima ciklični tok razvoja i prolazi kroz sledeće stadijume:

Kataralni stadijum, traje 2-4 dana; početak bolesti je nagao, temperatura dostiže 38-40C; dete se žali da je žedno, da ima glavobolju, smeta mu svetlo i suze mu oči, javlja se bol i grebanje u guši, kašlje suvo i uporno; lice je natečeno, zajapureno, poznato kao „plačna maska“.

Osipni stadijum, obično traje 3-6 dana i bolesnik je zarazan dok ospa ne počne da bledi; u ovom stadijumu povećava se temperatura, pojačavaju se svi znaci upale i izbija makulopapulozna ospa, a kad je ospa i vrlo izražena, ona nije difuzna, jer se između elemenata ospe uvek vide delovi zdrave kože; ospa ima određeni red izbijanja i on je vrlo dragocen za dijagnozu malih boginja

Stadijum rekonvalescencije, traje oko 7 dana; bolesnik bolje jede i spava, na mestu ospe ostaju pigmentacije na koži koje se zadržavaju 1-2 nedelje, a istovremeno počinje i perutanje kože, koje traje 3-7 dana.

Male boginje ostavljaju solidan doživotni imunitet. U toku malih boginja treba sprovoditi uobičajene opšte mere (izolacija bolesnika, prijava oboljenja, dezinfekcija). Dete treba držati u zračnoj i svetloj sobi, temperature 24 stepena. Bolesno dete se oblači i pokriva kao kada je zdravo. Hidratacija deteta igra veliku ulogu u febrilnom periodu. Obzirom da su morbili virusne etiologije nema antibiotske terapije (ukoliko nije došlo do komplikacija i tada se terapija daje samo uz savet i kontrolu ordinirajućeg lekara). Koristi se simptomatska terapija protiv povišene temperature, kašlja i kataralnih simptoma.

Izvor: Kosanović – Ćetković Desanka i saradnici, Akutne infektivne bolesti


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


beomed futer logo (1)

Pružamo visoko kvalitetnu medicinsku negu zasnovanu na dokazima za vaše dete i sve članove vaše porodice, u malom, ali sigurnom okruženju, od rođenja do odraslog doba.

Najnoviji članci

© 2018 - BeoMed. Sva prava zadržana.