Imate li problem sa pamćenjem?

октобар 14, 2014 by BEOMED0
imate_li_problema_sa_pamćenjem_m.jpg

[message_box type=“info/warning“ align=“left“ icon=“fa-check-circle“ close=“yes“ color=“#COLOR_CODE“ background=“#COLOR_CODE“ border_color=“#COLOR_CODE“ box_shadow_color=“#COLOR_CODE“ title=“Problemi sa pamćenjem“]U poslednje vreme često nam se javljaju osobe mlađe životne dobi (40 godina i mlađe) koje žele da znaju kako može da im se dijagnostikuje “da li su dementni”. Dešava im se da ponekad nešto zaborave, zastanu u priči, ne mogu odmah da se sete, i sl. Uplašeni su jer su u porodici imali bliskog člana koji je za života bio ili je trenutno obolelo od nekog tipa demencije.[/message_box]

U ovakvim situacijama, kao i situacijama kada kao tim treba da postavimo dijagnozu i primenimo adekvatno lečenje, preporučujemo i radimo neuropsihološko testiranje, tj. neuropsihološku procenu stanja pacijenta. Za razliku od popularnog CT-a (kompjuterizovane tomografije) ili NMR-a (nuklearne magnetne rezonance), koji pokazuju kako izgleda struktura mozga i da li ima vidljivih promena i gde, neuropsihološki testovi ispituju samu funkcionalnost mozga tj. koliko dobro (kvalitetno) mozak obavlja određene funkcije (na primer, kakvo je pamćenje, sposobnost učenja ili sećanje).

Testiranje nam pomaže prvo, da diferencijalno dijagnostički razlikujemo demenciju (čak i u vrlo ranim fazama) od problema koji su posledica psihološkog stanja pacijenta (depresije, anksioznosti, stresa, posttraumatskog sindroma, i drugih patoloških stanja psihe), omogućava nam da vidimo da li su nastale promene posledica čisto kognitivnih ili vaskularnih promena ili su kombinacija obe. Na kraju, testiranje nam omogućava da postavimo pravu dijagnozu i da kreiramo najadekvatniji tretman.


Testovi nisu invazivni i ne podrazumevaju nikakve elektrode, rentgen ili druge elektronske aparate i opremu. Neuropsihološki testovi su dizajnirani da ispitaju različite kognitivne sposobnosti, uključujući i brzinu obrade informacija, pažnje, memorije, jezika, i izvršnih funkcija mozga. Koristimo neuropsihološku bateriju testova (koja je dizajnirana u SAD-u) u cilju određivanja niza funkcija mozga: pažnje, memorije, jezičke funkcije, vizuospacijalnih sposobnosti, egzekutivne funkcije, emocionalnog statusa. Testiranjem niz kognitivnih sposobnosti i ispitivanjem obrazaca performansi u različitim kognitivnim oblastima, BEOMED-ov neuropsihijatar može da donese zaključak i o strukturnim promenama i promenama moždane funkcije. Neuropsihološki testovi su važna komponenta procene i lečenja: traumatskih povreda mozga, demencije, neuroloških oboljenja i psihijatrijskih poremećaja. Neuropsihološki testovi su takođe važno sredstvo za ispitivanje efekata toksičnih materija i medicinskih tretmana na funkcionisanje mozga.

Ako ste spremni da se testirate, onda treba da odvojite i vreme i osigurate svoje strpljenje, jer testiranje (a sve je individualno) traje sat i po, a nekada i duže. Rezultate ne dobijate odmah, jer treba sve to sto ste uradili da se obradi i standardizuje, kako bi Vam se predložio adekvatan tretman, ako to, naravno, zahteva Vaše stanje.

Dr Olivera M. Ćirković
Izvor


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


beomed futer logo (1)

Pružamo visoko kvalitetnu medicinsku negu zasnovanu na dokazima za vaše dete i sve članove vaše porodice, u malom, ali sigurnom okruženju, od rođenja do odraslog doba.

Najnoviji članci

© 2018 - BeoMed. Sva prava zadržana.