Pitali ste o prevenciji moždanog udara

децембар 20, 2012 by BEOMED0
mozdani-udar.jpg

Uputili ste nam veliki broj pitanja o faktorima rizika i prevenciji moždanog udara i zato koristimo ovu priliku da Vam odgovorimo na neka od Vaših pitanja i damo smernice o prevenciji ove bolesti.

Šta je moždani udar?

Akutni moždani udar (AMU) se definiše kao globalni ili fokalni poremećaj moždane funkcije koji nastaje naglo, traje duže od 60 minuta, a posledica je poremećaja moždane cirkulacije ili stanja u kome protok krvi nije dovoljan da zadovolji metaboličke potrebe neurona (moždanih ćelija) za kiseonikom i glukozom.

Akutni moždani udar je treći uzrok smrti u razvijenim zemljama sveta, posle kardiovaskularnih i malignih oboljenja. Lekari koji se bave ovim poremećajem došli su do zabrinjavajućih rezultata da se svakih 45 sekundi jedna osoba razboli od moždanog udara, a svaka 3 minuta jedna umre od iste bolesti.

sah
SAH

U zavisnosti od mehanizma nastanka, akutni moždani udar se može klasifikovati u dve velike grupe:

  • Akutni ishemijski moždani udar (AIMU) koji nastaje kao posledica zatvaranja (med. okluzije) krvnog suda bilo trombozom ili embolijom
  • Akutni hemoragijski moždani udar (AHMU) koji može biti u vidu krvarenja unutar moždane mase (med. intracerebralna hemoragija – ICH) ili unutar možanih opni (med. subarahnoidalna hemoragija – SAH). Akutni ishemijski moždani udar se javlja znatno češće (u oko 75 – 80% pacijenata).

Faktori rizika:

  • Povišen krvni pritisak
  • Ishrana
  • Gojaznost
  • Šećerna bolest
  • Hiperlipidemija
  • Pušenje cigareta
  • Upotreba oralnih kontraceptiva, itd.

Pogledajte PDF fajl: PDF

Osim što se radi o bolesti sa veoma visokim stepenom mortaliteta, podjednako je ozbiljna i činjenica da je ovo neurološka bolest sa najvećim stepenom invaliditeta. Uvođenjem metoda palijativnog zbrinjavanja u procesu lečenja, a kasnije (što je još važnije) u procesu rehabilitacije, postižu se izuzetno dobri rezultati i računa se da oko polovine svih preživelih može da se vrati nekoj vrsti zaposlenja. Za one pacijente koji su fizički delimično ili potpuno zavisni od pomoći drugih rehabilitacija u palijativnom zbrinjavanju bitna je radi obezbeđivanja maksimalnog fiziološkog funkcionisanja ovih pacijenata i obezbeđivanja što dostojanstvenije starosti.

U PDF tabeli koju možete pogledati ovde nalaze se odgovori i saveti za neka od pitanja koja ste nam postavili PDF


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


beomed futer logo (1)

Pružamo visoko kvalitetnu medicinsku negu zasnovanu na dokazima za vaše dete i sve članove vaše porodice, u malom, ali sigurnom okruženju, od rođenja do odraslog doba.

Najnoviji članci

© 2018 - BeoMed. Sva prava zadržana.