OSTEOPOROZA

18 децембра, 2012 by BEOMED1
osteoporoza_featured.jpg

[message_box type=“info/warning“ align=“left“ icon=“fa-check-circle“ close=“no“ color=“#COLOR_CODE“ background=“#COLOR_CODE“ border_color=“#COLOR_CODE“ box_shadow_color=“#COLOR_CODE“ title=“Osteoporoza“]Osteoporoza (OP) je najčešće koštano oboljenje kod ljudi i predstavlja poremećaj gubitka koštane mase. Tipičan je za žene u postmenopauzi (20% postmenopauzalnih žena ima OP, dok oko 50% ima nisku koštanu gustinu). Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO) osteoporozu definiše kao bolest koja se karakteriše niskom koštanom masom i oštećenjem mikroarhitekture koštanog tkiva. OP uzrokuje velike fizičke patnje i depresivno raspoloženje sa gubitkom samopouzdanja. [/message_box]

Faktori rizika


 • podaci o prethodnom prelomu/ima
 • ženski pol
 • starost preko 60 godina
 • rana menopauza
 • anamnestički podatak o postojanju OP u porodici
 • nizak indeks telesne mase (BMI) i mala telesna težina
 • anoreksija, nervoza, i sl. (mlade devojke)
 • pušenje
 • konzumiranje alkohola
 • nekretanje
 • dugotrajna primena kortikosteroida (duže od 3 meseca)
 • nedovoljni unos kalcijuma
 • malabsorpcija
 • oboljenja tireoideje (hipertireoza)
 • hiperparatireoidoza
 • hipogonadizam – kod muškaraca
 • bolesti jetre
 • reumatoidni artritis
 • hronična bubrežna insuficijencija, itd.

Prelomi kao posledica osteoporoze

Najčešći prelomi koji su direktna posledica ovoga oboljenja su na kičmenim pršljenovima, butnoj kosti (gornje partije) i donjim partijama žbice (spoljna kost podlaktice).

Postoje dokazi da se rizik za osteoporozu i prelome uvećava starenjem. Kod svih žene posle menopauze trebalo bi razmotriti prisustvo navedenih faktora rizika za nastanak osteoporoze. Ukoliko ti rizici postoje i ako ih je više udruženo povećava se i potreba za merenjem gustine kosti. Merenje koštane mineralne gustine (BMD – bone mineral density) precizno procenjuje rizik za prelome.

Osobe kojima treba odrediti BMD:


 • Sve žene preko 65 godina starosti sa faktorima rizika
 • Mlađe žene za jednim ili više faktora rizika
 • Postmenopauzalne žene sa istorijom preloma kosti
 • Osobe koje već primaju ili kod kojih se planira dugotrajno lečenje glikokortikoidima

Šta znače nalazi BMD:


 • Normalan nalaz – BMD smanjena do 1 standardne devijacije (SD) u odnosu na „normalne vrednosti u mladosti“ (T skor do -1)
 • Osteopenija – BMD smanjena od 1 do 2.5 SD u odnosu na „normalne vrednosti u mladosti“ (T skor od -1 do -2.5)
 • Osteoporoza – BMD smanjena preko 2.5 SD u odnosu na „normalne vrednosti u mladosti“ (T skor manji od  -2.5)

Merenje BMD treba ponavljati na dve godine.  Praćenje efekata terapije osteoporoze treba vršiti ponavljanim merenjem BMD na DXA (dvoenergetska absorpciometrija rendgenskim – X zracima).

Kome se upućuju bolesnici sa sumnjom na OP

 • Specijalisti internisti (endokrinologu)
 • Specijalisti reumatologu

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


beomed futer logo (1)

Pružamo visoko kvalitetnu medicinsku negu zasnovanu na dokazima za vaše dete i sve članove vaše porodice, u malom, ali sigurnom okruženju, od rođenja do odraslog doba.

Najnoviji članci

© 2018 - BeoMed. Sva prava zadržana.