Palijativno zbrinjavanje

октобар 16, 2012 by BEOMED0
zagrljaj1.jpg

Palijativno zbrinjavanje i ambulanta BEOMED

Šta je palijativno zbrinjavanje?

[message_box type=“info/warning“ align=“left“ icon=“fa-check-circle“ close=“no“ color=“#COLOR_CODE“ background=“#COLOR_CODE“ border_color=“#COLOR_CODE“ box_shadow_color=“#COLOR_CODE“ title=“Palijativno zbrinjavanje“]Palijativno zbrinjavanje je pristup koji poboljšava kvalitet života obolelih i njihovih porodica, suočavajući se sa problemom a koji prate bolesti koje direktno ugrožavaju život pacijenta kroz sprečavanje i ublažavanje patnji putem rane identifikacije i besprekorne procene i lečenja bola i drugih problema: fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih[/message_box]

Moderna upotreba termina palijativnog zbrinjavanja pripisuje se dr Balfour Mount, jednom od osnivača Pokreta za palijativno zbrinjavanje/hospis Severne Amerike (North American Hospice/Palliative Care Movement).
Konačno značenje još uvek se razvija, jer palijativno zbrinjavanje pokušava da ublaži patnju povezanu sa bolešću, a ne isključivo terminalnu bolest.
Akcenat ostaje na pacijentima sa ozbiljnim, najčešće hroničnim bolestima koje ugrožavaju život.

Američka akademija za hospis i palijativnu medicinu, termin palijativno zbrinjavanje definiše ovako:

Termin palijativno zbrinjavanje prvobitno se odnosilo na negu bolesnika u terminalnom stadijumu bolesti, ali sada se odnosi na zbrinjavanje pacijenata obolelih od teških, hroničnih oboljenja (bez obzira da li ili ne oni neposredno umiru, tj. da li su u terminalnoj fazi te bolesti) .

Šta je cilj palijativnog zbrinjavanja?

Cilj pallijativnog zbrinjavanje je poboljšanje kvaliteta života, kako za pacijenta, tako i za članove porodice

Kako?

Oslobađanjem patnji ➜ poboljšava se kvalitet života
Neophodan uslov za ostvarivanje ovog cilja je –  PARTNERSTVO: pacijenta, zdravstvenih radnika i porodice

Šta to podrazumeva ?

Palijativno zbrinjavanje:


 • pruža olakšanje od bola i drugih simptoma i stresnih situacija
 • afirmiše život i gleda umiranje kao normalan proces
 • nije cilj ni da ubrza niti da odloži smrt
 • integriše psihološke i duhovne aspekte zbrinjavanja pacijenta
 • nudi sistem podrške za pomoć kako bi pacijenti živeli aktivno, ako je moguće do smrti
 • nudi sistem za podršku da pomogne porodici tokom bolesti člana porodice da se lakše nose u svojoj žalosti
 • koristi timski pristup da zadovolji potrebe pacijenata i njihovih porodica, uključujući i savetovanje i psihološku podršku u slučaju žalosti, ukoliko je neophodna
  poboljšava kvalitet života, a može takođe pozitivno uticati na tok bolesti
 • neophodno obezbediti u ranom toku bolesti, u kombinaciji sa terapijama koje su indikovane da se produži život (npr. hemioterapija ili radioterapija), uključujući i ispitivanja potrebna za bolje razumevanje i savladavanje stresnih situacija, koje mogu uzrokovati kliničke komplikacije.

Šta BEOMED nudi svojim pacijentima?

Rad sa našim timom (doktor opšte medicine/porodičnim lekarom i medicinska sestra) obezbeđuje dodatni stepen podrške, pa se uz tim za palijativno zbrinjavanje obezbeđuje:


 • vreme za blisku komunikaciju
 • ekspert/i za terapiju bola i drugih pratećih simptoma
 • pomoć u snalaženju u zdravstvenom sistemu (navigacija)
 • smernice u izboru  teških i složenih tretmna
 • emocionalna i duhovna podrška za pacjenta i porodicu.

Stanje u Srbiji?

zagrljajNa osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) kreirana je „Strategija za palijativno zbrinjavanje“.
Strategija je rađena po Preporukama Komiteta ministara Saveta Evrope “REC 24 (2003)” koje se odnose na organizaciju palijativnog zbrinjavanja,a razlozi za kreiranje i donošenje iste su rastuće potrebe za ovim vidom zdravstvene zaštite, nastale kao posledica starenja stanovištva RS i sve većeg broja obolelih od bolesti koje imaju progresivan tok….

(Izvor: “Strategija za palijativno zbrinjavanje” Ministarstvo zdravlja RS, objavljeno 2008.).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


beomed futer logo (1)

Pružamo visoko kvalitetnu medicinsku negu zasnovanu na dokazima za vaše dete i sve članove vaše porodice, u malom, ali sigurnom okruženju, od rođenja do odraslog doba.

Najnoviji članci

© 2018 - BeoMed. Sva prava zadržana.